Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Tag Question

Vitajte na stránke mikanglickyjazyk.weblahko.sk v sekcii Tag Question

Úpravu tohto bloku zahájite dvojklikom...

Tag question

Pre prehľadnejší úpravu sekcie ide obsah rozdeliť do textových "blokov". Bloky sa dajú ľubovoľne vytvárať, presúvať a mazať. Ich úpravu zahájite dvojitým kliknutím tlačítka myši. Textový editor sa vždy spustí iba pre vybraný blok. Ako editor pracuje nájdete vo videoukážke.

Základné tipy:

  • Používajte často nové bloky.
  • ENTER = nový odstavec.
  • SHIFT+ENTER = nový riadok.
  • Obrázok je najprv treba nahrať na server cez Vložiť obrázok a Správcu súborov.
  • Obsah z Wordu vždy prenášajte cez Vložiť z Wordu.
  • NEpoužívajte medzerník pre zarovnávanie objektov.
Listovanie umožňuje dynamicky zobrazovať a skrývať obsahy vybraných blokov:
  • Stlačte tlačítko listovanie.
  • U blokov, ktoré majú byť skryté, vyplňte novo zobrazené textové pole.
  • Všetky bloky s vyplneným listovaním budú na stránkach skryté, okrem prvého v poradí.
  • Tlačítko pridať odkazy vytvrí nový blok so zástupcom, ktorý bude na stránkach nahradený odkazmi. Tieto odkazy budú shodné s vyplnenými nadpismi u listovaní a budú prepínať príslušné bloky.
  • Zo všetkých blokov, ktoré majú vyplnené listovanie, bude zobrazený vždy len jeden. Bloky, ktoré nemajú vyplnené listovanie vôbec, budú zobrazené vždy.
  • Ak chcete skrývať aj prvý blok listovania, vytvorte na jeho miesto nový prázdný blok a použite pre jeho nadpis výraz: %empty%
  • Ak chcete pri prepnutí bloku rolovať okno na hornú časť bloku, tak pridajte za text bloku výraz: %top% (napr. Dovolenka%top%)
TOPlist